Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

Ammatillisen koulutuksen yhteyshaun tuloksia

Metsäalan perustutkintoon haki tänä keväänä yhteishaussa lähes 15 prosenttia enemmän ensisijaisia hakijoita verrattuna viime vuoteen. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi 519 henkilöstä 593 henkilöön. Kokonaishakijamäärä kasvoi 1648 hakijasta lähes 1900 hakijaan. Aloituspaikkoja oli tarjolla 629 kappaletta. Vetovoimaisin oppilaitos oli Esedu Mikkelistä, jolla on koulutusyksiköt myös Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Erittäin hyvin hakijoita saivat myös Riveria, jolla koulutusyksiköt ovat Valtimolla ja Joensuussa sekä Oulun seudun ammattiopisto OSAO, jonka yksiköt sijaitsevat Muhoksella ja Taivalkoskella.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku on 20.3. −3.4. 2019.

Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatyötä tuetaan valtionavustuksella

Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimien tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen haku on avattu. Haettavana on yhteensä 500 000 euroa. Koulutuksen järjestäjät ja muut ammatillisen koulutuksen toimijat voivat hakea avustusta 16.4.2019 saakka.

Linkki hakutiedotteeseen ja hakulomakkeeseen:

https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/ammatillisen_koulutuksen_viestinta-_ja_vetovoimatoimien_tukeminen?language=fi

Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, joissa painopisteenä on:

 1. Ammatillisten koulutuksen järjestäjien alueellisissa tai alakohtaisissa verkostoissa tapahtuva mielikuva- tai vaikuttajaviestintä
 2. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen mielikuva- tai vaikuttajaviestintä
 3. European Vocational Skills Weekillä 14.-18.10.2019 (ammattitaitoviikko) toteutettavat ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä lisäävät viestintätoimet

Rahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä muille ammatillisen koulutuksentoimijoille ja sidosryhmille, esimerkiksi opiskelijajärjestöille ja työelämäjärjestöille.

Lisätietoja: yli-insinööri Jaana Villikka-Storm Opetushallitus, puh. 029 533 1588

 

Metsäkoulutus ry:n kehittämishankkeet 2019

Metsämiesten Säätiön hankehaussa Metsäkoulutus ry:n ja hankekumppanit saivat rahoitusta yhdeksään kehittämishankkeeseen yhteensä 140 500 euroa.

 1. Turvallista työtä kannolta tehtaalle

Tommi Anttonen Riveria Valtimon koulutusyksikkö, kesto 04/2019-12/2020, 20 000 euroa

 1. MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Jarmo Mäkelä, Karelia-Ammattikorkeakoulu, kesto 2 vuotta, 12 000 euroa

 1. Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkokurssimateriaali

Ari Nieminen Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.–30.11.2019, 20 000 euroa

 1. Työssäoppimisen tarkistuslistan sähköistäminen

Tommi Tenhola Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4. – 30.11.2019, 10 000 euroa

 1. Suotiede – soiden käytön perusteet

Juhani Päivänen Helsingin yliopisto, kesto 4/2019-4/2020, haettiin 8 000 euroa saatiin 8 000 euroa

 1. Kuvallinen metsäsanasto maahanmuuttajaopiskelijoille

Jari Syvälä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, kesto 2 kk, 3 500 euroa

 1. Metsäalan virtuaalikoulutuksen toteutus

Jani Holopainen Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub, kesto 2019-2020, 30 000 euroa

 1. Metsätieteiden koulutuksen markkinoinnin kehittäminen

Markus Holopainen Helsingin yliopisto, kesto 2019-2021, 10 000 euroa

 1. Log Force ja Wood Force metsäalan oppimisympäristöiksi

Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, kesto 2018-2019, 27 000 euroa

Metsäkoulutus ry on mukana myös Metsätehon hankkeessa

Tulevaisuuden taidot – oivaltavan oppimisen koulutus metsäalan opettajille

 

Hankkeessa kehitetään innovatiivinen sulautuva oppismisympäristö, joka perustuu prof. Kirsti Longan kehittämään Oivaltavan oppimisen malliin. Metsäalan opettajille luodaan innovatiivinen verkkokurssi, joka rytmittää tiedot, taidot ja harjoitteet pedagogisen moderniin oppimistutkimukseen perustuvan mallin mukaisesti. Kurssiin kuuluu verkko-oppimisen lisäksi alussa, puolivälissä ja lopussa tapaamiset, ja niihin osallistuvat Kirsti Lonka, tuutorit sekä mahdollisia lisäalustajia. Tapaamisten välillä osallistujat toteuttavat tehtäviä tuutoreiden ohjaamina.

Teemoina ovat tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Kurssilla opitaan uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa metsäalan sisältöjä innostavalla ja tehokkaalla tavalla. Lisäksi kurssilaiset oppivat, miten ns. milleniaalit oppivat ja miten heidän oppimistaan voi tukea, mitä ovat tulevaisuuden taidot (erit. kommunikaatio ja vuorovaikutus), joita opettajan työssä tarvitaan ja miten niitä hyödynnetään omassa opetuksessa. Kurssin yksi osa-alue on onnistumisen psykologia: miten pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista sekä tukea opiskelijoita onnistumaan opiskelussa ja tulevassa työssä. Lisäksi paneudutaan haastavissa vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

Kurssille kutsutaan kerrallaan noin 20 opettajaa. Kurssille voivat osallistua kaikkien asteiden (ammatillinen, amk, yo) opettajat. Pääkouluttajana ja pedagogisena koordinaattorina toimii professori Kirsti Lonka. Osallistujat vastaavat omista matka- ja majoituskustannuksista.

Metsäalan koulutusviennin selvitys käynnissä

Metsäkoulutus ry:n organisoimassa opinnäytetyössä selvitetään haastatteluilla miten paljon ja millaista koulutusvientiä oppilaitoksissa tehdään sekä millä tavalla kansainvälistä yhteistyötä käytännössä toteutetaan ja millaisten tahojen kanssa. Lisäksi selvitetään oppilaitosten välistä yhteistyötä koulutusviennissä ja sen kehittämismahdollisuuksia. Opinnäytetyön tekee Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija Jouni Partanen.

PEFC -metsäsertifioinnin standardityö

Metsäkoulutus ry ilmoittautui PEFC-kriteereitä uusivaan standardityöryhmään. Kriteerien uudistamistyö käynnistyy huhtikuussa 2019 ja kestää noin vuoden. Metsäkoulutus ry:tä edustaa Ville Manner ja varaedustajana Susanna Aro.

Metsäkoulutus ry kevätkokous

Metsäkoulutus ry:n kevätkokous pidetään maanantaina 7.6. klo 10.00 MTK:ssa, Simonkatu 6 Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Laita päivä kalenteriin hyvissä ajoin. Jäsenet tervetuloa!

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Ville Manner