Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki – koulutusta tarjolla

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ilmastotavoitteiden merkityksen
 • käsittää ja hallitsee omat vaikutusmahdollisuudet hiilijalanjälkeen
 • tukee omassa työssä ilmastokestävää metsätaloutta
 • vähentää metsäkoneiden käytön hiilijalanjälkeä
 • kehittää omia työtapojaan
 • vähentää polttoaineen kulutusta

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutukseen on mahdollista osallistua työn ohessa. Oppiminen perustuu kunkin opiskelijan omaan työhön ja työympäristöön sovellettuihin harjoituksiin. Koulutuksessa painotetaan käytännön harjoituksia
metsäkoneenkuljettajan työssä. Kuljettajat keräävät ohjatusti mm. datatietoja omasta työstään, tekevät
havaintoja ja ottavat näiden pohjalta uusia työtapoja käyttöön. Opintoihin kuuluu myös verkkokoulutusta.
Koulutuksessa perehdytään hiilijalanjäljen laskemiseen ja siihen vaikuttamiseen. Metsäkoneyrityksille ja
yritysten kuljettajille tarjotaan yritys- ja konemerkkikohtaista koulutusta, kun käsitellään esimerkiksi
merkkikohtaista dataa ja koneiden omia ominaisuuksia. Koulutuksen painotus on yrityksissä ja maastossa
työmailla.
Koulutus on maksuton. Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa).
Koulutus alkaa 15.1.2024 ja päättyy viimeistään 31.12.2024.

KOHDERYHMÄ
Koulutuksen pääasiallisina kohderyhminä ovat metsäkoneenkuljettajat ja metsäkoneyrittäjät

SISÄLTÖ
Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki (yhteensä 5 op)

 • Hiilijalanjälki puunkorjuussa (1 op)
  o Johdanto ilmastokestävään metsätalouteen
  o Hiilineutraalius ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi
  o Hiilijalanjäljen laskeminen
  o Taloudellisten työtapojen suora vaikutus kestävämpään metsien käyttöön
  o Mihin ja miten voimme työssämme vaikuttaa
 • Taloudellisella työtekniikalla kohti ekologisempaa ja tehokkaampaa toteutusta (3 op)
  o Leimikon toteutuksen suunnittelu
  o Kartanlukutaito ja sen avulla riskien sekä mahdollisuuksien tunnistaminen
  o Urametrien minimoiminen
  o Puominkäyttöajan lyhentäminen – vähemmän liikettä, enemmän hyötyjä
  o Polttoainetalous – taloudelliset ja ekologiset työtavat
  o Työpisteen työjärjestys
  o Kognitiivinen työskentelytaito – kokonaisuuden hahmottaminen ja työvaiheiden
  vaikutus seuraaviin työlajeihin
  o Paineiden säätöjen merkitys
 • Konedatan käyttö (1 op)
  o Konedata tukena taloudellisemmassa työskentelyssä
  o Konemerkkikohtaiset konedatat ja niiden mahdollisuudet
  o Henkilökohtainen konedata ja sen hyödyntäminen päivittäisessä työssä
  o Konedata tukena puomin käyttöajan seurannassa
  o Karttasovellusten hyödyntäminen

HAKEUTUMINEN
Kolutukseen haetaan 15.12.2023 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
WINNOVA.FI/METSAKESTAVA2

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA
Matti Eloranta, matti.eloranta@winnova.fi, p. 044 455 8412
Elise Hovi, elise.hovi@winnova.fi, 044 455 7590
WINNOVA.FI/METSAKESTAVA2