METSÄALA KUULUU SYYSLOMAVIIKOILLA RADIOKANAVILLA KAUTTA MAAN

Metsäkoulutus ry ja oppilaitokset ovat vahvasti mukana Metsämiesten Säätiön kanssa yhteistyössä syksyllä toteutettavassa radiomainoskampanjassa. Metsäalan oppilaitoksia on mukana kampanjassa yli 20. Jokaisella koulutusasteella on oma viestinsä radiomainoksissa. Ydinviesti on, että metsäala tarjoaa monipuolisia opiskelumahdollisuuksia ja työtehtäviä sekä hoitaa ja käyttää metsiä kestävästi.

Metsässä tarvitaan monenlaisia osaajia

Uusiutuva luonnonvara ja osaavat ihmiset ovat metsäalan menestystekijät. Metsäalalla on monipuolisia tehtäviä metsän- ja luonnonhoidossa, metsänomistajien palvelussa, puunkorjuussa, puunhankinnassa, tutkimuksessa sekä paikkatiedon parissa. Osaaville tekijöille on työmahdollisuuksia kautta Suomen. Metsäteollisuus jalostaa puusta kuluttajatuotteita ihmisten arkipäivään ja tuottaa merkittävän osan vientituloista sekä ylläpitää maamme hyvinvointia.

Radiomainoksissa metsäalan toimijat kattavasti mukana

Radiomainonnassa ovat mukana metsäalan toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot sekä METO – Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsämuseo Lusto, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto, Tornator ja Metsämiesten Säätiö. Mainokset kuuluvat kaupallisilla radiokanavilla kautta maan syyslomaviikoilla 42-43. Kampanjan myönteiset viestit tuovat alan merkitystä ja mahdollisuuksia näkyväksi.