Metsäkonealan työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun seurantaan parannuksia

Metsäkonealan työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköistä tarkistuslistaa pilotoitiin Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja metsäkoneyrittäjien toimesta. Tarkistuslista parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua ja aktivoi opettajien, opiskelijoiden ja yrittäjien välistä suhdetta työssäoppimisen aikana. Tarkistuslistan käytön tarkoituksena on varmistaa onnistunut työelämäjakso ja säännöllinen yhteydenpito osapuolten välillä. Pilotointi tehtiin Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa.

”Pilotoinnissa palaute metsäkoneyrittäjiltä oli positiivista ja siinä nähtiin, että sähköinen lomake on toimiva ratkaisu työssäoppimisen laadun seuraamiseksi. Tiedot tallentuvat suoraan opiskelijahallintajärjestelmään. Lomake kannattaa ottaa käyttöön, ja se tehdään yhteistyössä oppilaitoksen järjestelmävastaavan kanssa ”, kannustaa metsäkonealan opettaja Tuomo Kivimäki Tredusta.

Visman lomakepankista on saatavilla Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tarkistuslista.

Onnistunut työssäoppiminen ammatillisen kasvun edistäjänä

Sähköinen tarkistuslista tehostaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen todentamista ja seurantaa sekä parantaa koulutuksen laatua. Listan käyttö lisää säännöllistä yhteydenpitoa vastaavan opettajan ja opiskelijan välillä työssäoppimisen aikana. Onnistunut työssäoppiminen vahvistaa opiskelijan motivaatiota ja luo siten edellytyksiä alalla työskentelyyn.

Pilotoinnista laajempaan käyttöön

Hankkeessa sähköistä tarkistuslistaa pilotoitiin Wilma -opiskelijahallintajärjestelmässä. Tämä on useissa metsäkonealan oppilaitoksissa käytössä oleva järjestelmä. Pilotissa käytetty lomake on saatavissa Visman lomakepankista. Lomake olisi tarpeen saada kaikkien metsäkonealan oppilaitosten käyttöön. Tämä vaatii vielä sopimista muiden opiskelijahallintajärjestelmien toimittajien kanssa. Vaihtoehtona on myös kehittää kaikille toimijoille avoin lomake.

Pilotissa kerättiin myös palautetta tarkistuslistan käytön jatkokehittämiseksi. Palautteen mukaan on tarpeen panostaa kehitystyötä lomakkeen sisällön, visuaalisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Lisäksi sähköisen tarkistuslistan käyttöönoton tukeminen tarvitsee vielä ohjeistusta. Tarkistuslistan käyttö voidaan varmistaa sisällyttämällä se osaksi koulutus- tai oppisopimusta. Tarkistuslistan jatkokehittämiseksi ja käyttöönoton tukemiseksi haetaan lisärahoitusta.

Tarkistuslistan sisältö perustuu Koneyrittäjien, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien yhteistyössä laatimaan tarkistuslistaan. Sähköinen tarkistuslista toteutettiin ja pilotoitiin Tapion, Koneyrittäjät ry:nTampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Metsäkoulutus ry:n hankkeessa. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Sähköinen tarkistuslista toteutettiin ja pilotoitiin KoneyrittäjienTampereen seudun ammattiopisto Tredun, Metsäkoulutus ry:n ja Tapion hankkeessa. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö.

Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoa

Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio, tommi.tenhola@tapio.fi, 0400 981 652
Lauri Hyytiäinen, metsäasiantuntija, Koneyrittäjät ry, lauri.hyytiainen@koneyrittajat.fi, 040 9009 426
Mari K. Nieminen, koulutuspäällikkö, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, mari.k.nieminen@tampere.fi, 040 801 6709
Ville Manner, Toiminnanjohtaja, Metsäkoulutus ry, ville.manner@metsakoulutusry.fi, 0503315425