Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen ja kehittäminen

Hanke-esittely: Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen

Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub -tutkimustiimi (MR Hub: www.helsinki.fi/mrhub) on kehittänyt ”Suomalainen Metsä MOOC (Massive Open Online Course)” –kurssin, joka esittelee suomalaiset metsäekosysteemipalvelut digitaalisena kurssina virtuaalisten 360-kuvien kera. Kurssin toteutuksen on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Toinen tutkimuskehitystiimimme kehittämä koulutuspalvelu on Mrs.Tudio, joka mahdollistaa opettajille ja oppilaille itsenäisen MR (Mixed Reality, sis.virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus ja lisätty virtuaalisuus) –sisällön luomisen ja kokemisen. Tekniikka myös mahdollistaa ennen näkemättömän pienillä resursseilla animaatioiden tekemisen (kts. esim.: https://youtu.be/S1ebDiGp5_I). Alustaa ja sisältöjä voidaan käyttää niin kurssimateriaalina ja tehtävänannoissa, kuin myös viestinnässä ja markkinoinnissa. Alustalle voidaan tuoda lähes mitä tahansa 3D-malleja, tehdä virtuaaliympäristössä nauhoituksia, piirtää, kirjoittaa ja tehdä merkintöjä 3D-liitutaululla, sekä tuoda perinteisiä videomateriaaleja. Mrs.Tudio tarjoaakin uniikin, globaalisti edistyksellisen ja inspiroivan oppimisalustan.

Metsäkoulutus ry:n ja Metsämiesten säätiön tukeman hankkeen tarkoituksena on digitaalisten kurssien, oppimateriaalien ja menetelmien jalkauttaminen metsäoppilaitoksiin. Tällä hetkellä esim. Mrs.Tudio koulutuspalvelua on tutkittu ja sovellettu metsätieteen, lääketieteen, biotieteen ja kasvatustieteen opetuksessa Helsingin yliopistossa.

Toimintamalleja ja mahdollisuuksia on monia ja jokaiselle eri oppilaitokselle ja oppijalle on räätälöitävissä omanlaisia sisältöjä ja toimintamalleja. Esimerkiksi lääketieteessä Mixed Reality Hub digituutorit esittelevät opiskelijoille työkalut, joilla voidaan muokata ja luoda virtuaalitodellisuusympäristöjä. Opiskelijat näin itsenäisesti luovat virtuaalisisältöä magneettikuvien pohjalta ja näin oppivat ”itse tekemällä”. Toinen oppimisen vaihe on, kun opiskelijat valmistelevat virtuaaliseminaareja. ”Itse opettamalla oppiminen” on toinen oppimisen muoto. Viimein opiskelijat kokevat omia ja toistensa sisältöjä. Koko oppimisen prosessi on ”ilmiöpohjaista oppimista”, jonka tutkimisesta ja kehittämisestä MR-ympäristössä yhdessä MR Hubin kanssa vastaa mm. kasvatustieteen professori Kirsti Lonka tutkimusryhmineen

Hankkeen toteutus

Hankkeessa järjestetään metsäalan eri asteen oppilaitoksille työpajoja, joissa esitellään Suomalainen Metsä MOOC, Mrs.Tudio –alustaa, sekä oppijakeskeisiä toiminnankehitys ja palvelumuotoilumalleja. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on levittää parhaita käytäntöjä digitaalisista oppimisympäristöistä ja MR-teknologioiden käytöstä metsäalan oppilaitoksille. Workshopeissa hahmotellaan myös mahdollisuuksia ja määritellään vaatimuksia oppilaitoskohtaisille sovellusmahdollisuuksille. Nämä suunnitelmat toimivat oppilaitoskohtaisina hankesuunnittelupohjina. Syntyneitä ideoita voidaan lähettää jatkossa vuosittain lokakuussa järjestettävään Metsäkoulutus ry:n hankeideahakuun. http://www.metsäkoulutus.fi/hankeideahaku/

 

Jokaiselle metsäalan oppilaitosryhmittymälle (YO, AMK, 2-aste) järjestetään omat työpajat, joiden lisäksi järjestetään yksi yhteinen työpaja. Jokaiseen työpajaan kehitetään esimerkin omainen demo-kurssi. Esimerkiksi YO-kursseista laserkeilauspistepilvet ja puusolut virtuaalitodellisuudessa, AMK-kurssina virtuaalinen metsänhoito ja asiantuntijapalvelu, sekä 2-asteen kurssina Ponsse-metsäkoneen huoltokoulutus. Kurssi nauhoitetaan virtuaalitodellisuudessa: asiantuntija esittelee esim. Ponsse-metsäkonetta virtuaalitodellisuudessa ja saman pääsee kokemaan niin virtuaalitodellisuudessa kuin myös animaatio-videona, jonka voi liittää MOOC-kurssille tai vaikka koulutuksen markkinointimateriaaleihin. Demo-kurssisisällön kokemista myös tutkitaan: oppimiskokemusta ja asiantuntijan viestintää vertaillaan niin videolla kuin virtuaalitodellisuudessakin. Saatuja tuloksia voidaan edelleen hyödyntää metsäalan digitaalisten koulutuspalvelujen kehityksessä ja markkinoinnissa. Haemme juuri edellä mainittujen demo-kurssien asiantuntijoita, jotka pääsevät toteuttamaan lyhyen n. 5 min virtuaalitodellisuusluennon omasta aihepiiristään. Itse nauhoituksen tekeminen on tehty asiantuntijalle helpoksi – useimmat asiantuntijanahoitukset virtuaalitodellisuudessa syntyvät alle tunnissa.

Toteutuksen aikataulu ja uudet toimintamallit

Hankkeen kolme ensimmäistä työpajaa järjestetään syksyn 2018 aikana ja viimeinen kaikille oppilaitoksille yhteinen kokoava työpaja kevättalvella 2019. Tarkemmista aikatauluista ilmoitetaan Metsäkoulutus ry:n sivuilla ja jäsentiedeotteissa. Työpajoihin osallistuminen on ensimmäinen askel saada ajanmukaista tietoa ja kokemuksia digitaalisten oppimissisältöjen soveltamisesta metsäalalla. Tätä tietoa kannustetaan hyödyntämään ja soveltamaan Metsäkoulutus ry:n hankeideahaussa. Esimerkiksi Kansallisen metsäohjelman 2025 kautta on mahdollista saada resursseja juuri metsäalan koulutuksen kehittämiseen ja digitalisointiin. Digitalisoinnin vaatimia resursseja ja työmäärä on pyritty minimoimaan juuri MR Hubin kaltaisten tutkimusten, alustojen ja toimintamallien kehityksen kautta. Riippuen asiantuntijalehtorin omasta kiinnostuksesta, halusta ja ajasta ottaa uusia teknologioita haltuun, voidaan kurssi järjestää myös niin, että lehtorin ei itse tarvitse omaksua uusia teknologioita ollenkaan. Näin kuitenkin tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus hyödyntää ja oppia uusien teknologioiden käyttöä. Asiantuntijalehtori voi sen sijaan työskennellä omalla asiantuntija-alueellaan esim. teemojen ja kirjallisuuslähteiden suunnittelussa ja tämäkin voi olla täysin hyväksyttävä ja toimiva malli.

Mixed Reality Hub www.helsinki.fi/mrhub

Hankkeen vastuullinen johtaja: Jani Holopainen

jani.m.holopainen@helsinki.fi