Metsäalan työelämätaitojen opetukseen laadittu koulutusmateriaali ajan tasalla

Metsäalan työelämätaitojen opetukseen kohdennetut Työelämä tutuksi –verkkosivut on päivitetty ajan tasalle. Sivusto on rakennettu vapaaseen käyttöön koko metsäalan koulutukselle ja alalle tuleville uusille työntekijöille soveltuvaksi koulutusaineistoksi.

Työelämä tutuksi –verkkosivut sisältävät kaikki metsäalan koulutusta järjestävät oppilaitokset koulutusohjelmittain sekä työmarkkinajärjestöjen tukihenkilöt koulukohtaisesti yhteystietoineen. Lisäksi sivuilla on Työelämä tutuksi-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi täyttää metsäalan perustutkintoon sisältyvän työelämässä toimisen tutkinnon osan vaatimukset; korkea-asteilla se on suunniteltu sisältyväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Moodle-pohjalle laadittua avointa kurssia voidaan käyttää sekä itsenäiseen opiskeluun että opettajavetoisen opetuksen apuna. Hyväksytystä kurssisuorituksesta itsenäisesti opiskeleva suorittaja saa sähköpostiinsa todistuksen.

Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n aloitteesta ja Metsäkoulutus ry:lle tuella TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimus rakensi sivuston 2020–2021 yhteistyössä aloitteentekijöiden ja koulujen kanssa. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa työskentelyssä piti esillä Tredu ja korkea-asteen osalta Helsingin yliopisto. Sivut päivitetään vuosittain työhön osallistuneiden hanketoimijoiden toimesta.

Työelämä tutuksi –verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://ttsmetsa.fi/tyoelama/

Lisätietoja:

Ville Manner, ville.manner@metsakoulutusry.fi, 050 331 5425

Matleena Lindström, matleena.lindstrom@tts.fi, 041 7313 457

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi