Metsäalan täydennyskoulutusta tarjolla

Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa marraskuussa koulutusta metsäalan tulevaisuuden osaamistarpeista. Kurssilla tarkastellaan yritysten ja työelämän näkökulmasta, minkälaista osaamista metsäalalla tarvitaan tulevaisuudessa ja minkälaista opettajuutta se vaatii.
Kohderyhmänä ovat metsäalan opettajat, perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajat.
Lue lisää:täältä