Metsäalan perustutkinnon uudistuksessa on kuunneltu työelämää

Metsäalan perustutkinnon uudet perusteet tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Tutkinnon perusteisiin on lisätty kaksi uutta tutkintonimikettä, puutavara-autonkuljettaja ja terminaalikoneenkuljettaja. Työnantajat ovat toivoneet näiden osaamisalojen vahvistamista.

Uudet tutkinnon perusteet sisältävät lisäksi kaksi uutta tutkinnon osaa, ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisessä työympäristössä toimiminen. Uudistuksessa luotiin myös kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö.

”Uudistamistyössä mahdollistettiin eri sidosryhmien osallistuminen ja kuuleminen. Kaksi uutta tutkintonimikettä on työelämän näkökulmasta hyvä asia. Arviointikriteerit selkenivät huomattavasti nykyisistä. Uudistustyössä onnistuttiin hyvin”, kommentoi Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner.

Viestinnällä metsäalan vetovoimaa

”Kansallisessa metsästrategiassa 2035 on hyvin tunnistettu metsäalan vetovoiman merkitys alan menestymiselle. Strategian keskeinen keino on panostaa nuorisoviestintään. Alasta kiinnostuneet nuoret ja osaavat ammattilaiset ovat todellinen tulevaisuuden menestystekijä metsäalalle” totesi tilaisuuden avannut Metsäkoulutus ry:n puheenjohtaja Anssi Niskanen

Metsäkoulutus ry:n vuosittainen Metsäkoulutuksen ajankohtaispäivä järjestettiin tänä vuonna 11.5. Helsingissä. Päivän järjestämistä tuki Metsämiesten Säätiö, joka tukee yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta rahoituksissaan (www.mmsaatio.fi).

Metsäkoulutus ry kehittää metsäbiotalouden koulutusta ja sen vetovoimaa sekä lisää metsäalan työelämän ja kaikkien koulutusasteiden yhteistyötä. Jäseniä yhdistyksessä on 50 (www.metsakoulutusry.fi).