Koneellinen puunkorjuu -oppikirjan uudistettu versio on julkaistu

Kirjan keskeisenä sisältönä on koneellisen puunkorjuun työmallit. Uudistetun kirjan sisältöä on päivitetty ja
täydennetty vastaamaan nykyajan puunkorjuun haasteita ja vaatimuksia, kuten luonnon monimuotoisuuden entistä tarkempaa huomioimista ja jatkuvan kasvatuksen kohteiden hakkuutekniikkaa. Kirjaan on lisätty leimikkotason työn suunnitteluasioita. Kirjan kuvitus on uusittu kokonaan. Lisäksi kirjassa on uutuutena kappale rinnemaastojen vinssipuunkorjuun periaatteista.

Metsätehon julkaisemassa kirjassa kuvataan hyvät tavat suorittaa hakkuuta ja lähikuljetusta metsäkoneilla.
Kirjan keskeistä antia ovat käytännönläheiset työmallit, jotka auttavat metsäkoneenkuljettajaa saavuttamaan hyvän tuottavuuden ja työn lopputuloksen. Lisäksi kirjassa on runsaasti asiaa puunkorjuun suunnittelusta, joka on keskeistä sujuvan ja tuottavan puunkorjuutyöskentelyn kannalta.

Kirja on suunnattu toisen asteen oppikirjaksi, mutta se soveltuu hyvin myös aikuiskoulutukseen ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Kirja laadittiin yhteistyössä metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:n kanssa ja mukana olivat myös lähes kaikki
metsäkonekoulutusta Suomessa antavat tahot. Kirjasta laaditaan verkkoversio Metsätehon puuhuolto.fi
-sivustolle. Tämä kirjahanke oli yksi Metsäkoulutus ry:n hallinnoimista hankkeista. Kiitokset Metsämiesten
Säätiölle rahoituksesta ja Metsäkoulutus ry:lle hankkeen kokonaishallinnoinnista, Ponsselle kuvamateriaalin toimittamisesta sekä kaikille kirjan sisällön kommentointiin osallistuneille!

Lisätietoja:

Erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy, heikki.ovaskainen@metsateho.fi, puh. 0503006188

Kirjatilaukset: https://www.metsateho.fi/tuotetilaukset/