Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii koulutusta metsätalouden alalla työskenteleville henkilöille. Hankinnan arvo 5 miljoonaa euroa.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus hankkii hiilinieluihin liittyvää koulutusta metsätalouden alalla työskenteleville henkilöille. Koulutusten tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Hankinnan tavoitteena on

 • edistää ilmastokestävää metsätaloutta
 • lisätä hiilinieluihin liittyvää osaamista metsätalouden alalla
 • tuoda käytännön työhön uusimpia metsätalouden alan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia ja havaintoja
 • tukea maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Uudistettu ilmastolaki asettaa tavoitteet maankäyttösektorin kehittymiselle

Koulutuksen hankinnan taustalla on vuonna 2022 uudistettu ilmastolaki, johon on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita myös maankäyttösektorille. Maankäyttösektorilla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta.

Maankäyttösektorilla on suuri merkitys kansallisella ja Euroopan unionin tasolla asetetun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU) määrittelee keinot, joiden avulla maankäyttösektori voi täyttää osaltaan ilmastolain tavoitteet. Suunnitelmassa mainituilla toimenpiteillä odotetaan saatavan aikaan vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen ilmastovaikutus vuoteen 2035 mennessä.

Palvelukeskus on tavannut hankinnan valmisteluvaiheessa lukuisia alan toimijoita ja määritellyt tällä hankinnalla ostettavan koulutuksen sisällöt tapaamisissa saamansa tiedon ja viimeaikaisten metsätaloutta koskevien raporttien pohjalta.

Koulutuksilla metsätalouden alalla työskentelevät kehittävät osaamistaan ilmastokestävässä metsätaloudessa

Palvelukeskus hankkii koulutusta seuraavilta osa-alueilta:

 1. Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito
 2. Metsien monimuotoisuuden edistäminen
 3. Metsäkoneiden käytön hiilijalanjälki
 4. Tiedolla johtaminen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi
 5. Suometsien kestävä hoito

Koulutukset on suunnattu metsätalouden alalla työssä oleville henkilöille, kuten metsäneuvojille, metsäkoneen kuljettajille, metsäkoneyrittäjille tai muille metsäasiantuntijoille hankinnan osa-alueesta riippuen.

Tällä hankinnalla haetaan uusia tarvelähtöisiä opintoja ja opintokokonaisuuksia. Palvelukeskus ei voi hankkia ammatillisen koulutuksen tutkintoja eikä tutkinnon osia. Palvelukeskus ei voi myöskään ostaa henkilöstö- tai työvoimakoulutusta tai vain yhden yrityksen tarpeisiin vastaavaa koulutusta.

Hankinnan arvo on 5 miljoonaa euroa. Palvelua voi tuottaa joko organisaatio yksin tai ryhmittymässä muun tai muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ryhmittymässä yksi hakija toimii päähakijana. Jokaiselle viidelle osa-alueelle valitaan kolme palveluntuottajaa.

Koulutukset tulee toteuttaa kokonaisuudessaan 31.12.2024 mennessä. Koulutus tulee suunnitella siten, että pääasiallisena opiskelijakohderyhmänä ovat metsätalouden alalla työssä olevat henkilöt. Koulutus tulee suunnitella siten, että se voidaan suorittaa pääosin työn ohessa.

Koulutuksen tulee olla opiskelijoille maksutonta. Opiskelijahankinta on palveluntuottajan vastuulla.

Infotilaisuus hankinnasta keskiviikkona 26.4.2023

Palvelukeskus järjestää avoimen infotilaisuuden hankinnasta keskiviikkona 26.4.2023 kello 14.00–15.00. Tilaisuudessa käydään läpi hankinnan taustaa, tavoitteita, tavoiteltua kohderyhmää ja sisältöä. Tilaisuus järjestetään suomeksi. Tilaisuutta ei tallenneta. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään tiistaina 25.4. kello 12.00 (Webropol). Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää ennakkokysymyksiä.

Jätä tarjous Hanki-tarjouspalvelussa 17.5.2023 mennessä

Tutustu hankinnan tarkempiin tietoihin Hanki-tarjouspalvelussa. Palvelu vaatii rekisteröitymisen.

Tarjousajan alussa palveluntuottajat voivat esittää kysymyksiä hankinnasta Hanki-palvelun kautta. Kysymykset tulee esittää 28.4.2023 klo 12.00 mennessä. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus vastaa kysymyksiin viimeistään 2.5.2023.

Tarjousaika päättyy 17.5.2023 klo 12.00. Päätökset pyritään tekemään kesäkuun 2023 aikana.

Kuka voi osallistua hankintojen tarjouskilpailuun?

Hankintojen tarjouskilpailuun voi osallistua mikä tahansa yksityisoikeudellinen yhteisö.

Tarjouksen voivat jättää esimerkiksi

 • yksityiset yritykset
 • korkeakoulut ja niiden tytäryhtiöt
 • yksityiset koulutuksen järjestäjät tai ylläpitäjät
 • kuntien ja kuntayhtymien omistamat tytäryhtiöt.