Anssi Niskanen Metsäkoulutus ry:n puheenjohtajaksi

Metsäkoulutus ry piti syyskokouksen 10.12.2020. Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Anssi Niskasen vuosille 2021-2022. Anssi Niskanen työskentelee Suomen metsäkeskuksessa elinkeinojohtajana. Syyskokouksessa päätettiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet, vaalivaliokunnan jäsenet ja yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2021.

Yhdistyksen hallitus 2021

Pertti Hourunranta Työtehoseura, varajäsen Anders Grannas Yrkesakademin

Mari Nieminen Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu, varajäsen Susanna Aro MTK

Elisa Oinas-Panuma MEOL ry, varajäsen Hanna Siiskonen Joensuun Metsäylioppilaat ry

Reetta Pilhjerta Metsäteollisuus ry, varajäsen Anu Islander Metsäteollisuus ry 

Markus Holopainen Helsingin yliopisto, varajäsen Timo Tokola Itä-Suomen yliopisto

Antti Sipilä Hämeen ammattikorkeakoulu, varajäsen Anne-Mari Väisänen Lapin ammattikorkeakoulu

Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry, varajäsen Markus Tähkänen Yksityismetsätalouden Työnantajat ry.

Ilkka Harkkila Peimarin koulutuskuntayhtymä, varajäsen Hanna-Mari Laitala Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.


Hannu Lamminen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, varajäsen Tuomo Turunen Metsäpalvelu Turunen Oy

Riikka Vasama Teollisuusliitto, varajäsen Asta Kääriäinen Teollisuusliitto


Tiina Eklund METO – Metsäalan Asiantuntijat ry, varajäsen Maija Arvonen Loimu ry.

Vaalivaliokunta 2021

Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Pekka Janhonen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

Erkki Eteläaho METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

 Elisa Oinas-Panuma MEOL ry

Matti Mäkelä Metsäteollisuus ry

Jäsenmaksut 2021

Varsinaiset jäsenet

A) 3500 euroa koulutuksen järjestäjät

B) 2500 euroa metsäalan työnantaja yli 200 työntekijää (Metsäteho, Metsäteollisuus ry, MTK, Säätiö, Tapio Oy)

C) 1000 euroa metsäalan työnantaja 100-200 työntekijää, yhdistys (kansalais-, palkansaaja-, työnantaja-, yrittäjäjärjestö tai vastaava yhdistys), tutkimusorganisaatio

D) 500 euroa metsäalan työnantajat 50-99 työntekijää, museot

E) 100 euroa metsäalan työnantaja alle 50 työntekijää, opiskelijajärjestöt

Kannatusjäsenmaksu: yhteisö 500 euroa, henkilö 50 euroa