UUDISTUUKO METSÄYRITTÄJÄ?

 

Metsätalous on jälleen rakennemuutoksen kourissa. Digitalisaatio ja asiakkaiden vaatimukset muuttavat alaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima Uudistuva metsäyrittäjä -hanke pureutuu muutosten vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin metsäpalvelu- ja koneyrittämisessä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä METO Yrittäjien ja Koneyrittäjien liiton kanssa.

Uudistuva metsäyrittäjä – hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta tehdäkseen osansa kelkan oikean suunnan osoittamiseksi. Myös Metsämiesten Säätiö tukee hanketta. Metsäalan toimijat ovat tilanteessa, jossa on pakko uudistua ja tarkastella osaamista muuttuneessa tilanteessa.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Lisätä metsäpalvelu- ja koneyrittäjien liiketoiminta- ja ammattiosaamista, jotta metsäsertifiointijärjestelmien ja sertifiointiryhmien hallinta muodostuisi konkreettiseksi osaksi kaikkea palveluntarjontaa,
  2. Luoda alustoja ja työkaluja, jotka yhdistävät metsäpalveluyrittäjien ja koneyrittäjien osaamisen uusilla tavoilla palveluverkostoiksi,
  3. Lisätä yrittäjien osaamista olemassa olevien digitaalisten aineistojen, työkalujen ja palvelujen hyödyntämiseksi,
  4. Lisätä yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä lisätä kannustavan palkkauksen käyttöönottoa yrityksissä,
  5. Edistää sertifioidun puun saatavuutta,
  6. Lisätä metsäpalvelun tarjoajien ja koneyrittäjien tunnettuutta vaihtoehtoisina palveluntuottajina metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden keskuudessa

Odotettavissa työpajakiertue, tapahtumia, seminaareja, retkiä

Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen työpajakiertue, joka kattaa 6 – 7 paikkakuntaa ja 12 – 14 työpajaa. Kiertueella pääsee päivittämään osaamisensa PEFC ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista, kehittämään liiketoimintaa ja ylläpitämään työhyvinvointia. Työpajakiertueen lopputuloksena syntyy metsäalan yrittäjille käytännön työkirja palveluiden tuotteistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, konseptoituja palveluita 5 – 8 kpl yrittäjien väliseen yhteistyöhön, kuten tilaus-, tarjous-, sopimuslomakkeita, markkinointimateriaalia sekä digitaalinen materiaali paketti itseopiskeluun sertifikaateista.

Yrittäjät järjestävät yhteistyössä muiden metsätoimijoiden kanssa maakunnissa 3 – 4 metsätapahtumaa, joissa esitellään toimintaa ja palveluita ja toteutetaan kaksi opintomatkaa ulkomaille metsätapahtumiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria, joiden yhteydessä toteutetaan tulevaisuustyöpajat.

Hankkeen tapahtumat on tarkoitettu alan yrittäjille, metsäalan toimijoille, metsänomistajille ja sidosryhmille. Työpajakiertueiden materiaalit pyritään tuottamaan mahdollisimman pian myös verkkosivuille, jotta mahdollistetaan itseopiskelu yrittäjien itsensä tärkeiksi katsomista asioista jos työtilanne ei mahdollista kiertueen koulutuspäiviin osallistumista.

Hanke käynnistyi kesällä 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Kirjoittaja Nina Kokkonen, HAMK

Lisätietoja

projektipäällikkö Minna Palos

puh. 040 567 7627

s-posti minna.palos@hamk.fi