Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallista maisemapoliittista ohjelmaa – vastaa kyselyyn

Ympäristöministeriön tavoitteena on aloittaa valtakunnallisen maisemapoliittisen ohjelman valmistelu tänä vuonna jatkamaan Kulttuuriympäristöstrategian (2014–2020) ja sen toimenpideohjelman myötä tehtyä työtä. Tulevan ohjelmatyön tueksi Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ja ympäristöministeriö keräävät jo tässä vaiheessa tietoa kahdella kyselyllä maisemia ja maisemapolitiikkaa koskien. Kyselyihin toivoisimme vastauksia myös koulutussektorilta ja alan oppilaitoksilta.

Kyselyt ovat siis osa Suomen ympäristökeskuksessa toteutettavaa hanketta, joka taustoittaa ympäristöministeriön tulevaa ohjelmatyötä. Hankkeessa on aiemmin ilmestynyt julkaisu Yhteiset maisemat – Kohti maisemapoliittista ohjelmaa ja siihen voi tutustua: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/350536

Toinen kyselyistä on suunnattu asiantuntijoille, organisaatioille ja yhteisöille, joiden toiminta vaikuttaa maisemiin tai joiden toimintaan maisemilla on vaikutusta. Mitä maisemapolitiikassa tulisi nostaa esille sekä miten maisemia tulisi suojella, hoitaa ja suunnitella? Kaikille avoimella kyselyllä puolestaan selvitetään, minkälaiset asiat ovat tärkeitä erityisesti arjen maisemissa.

Linkit kyselyihin löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivulta: www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/maisemat

Vastausaikaa on 31.1.2023 asti. Molempiin kyselyihin on mahdollista vastata. Kyselyt ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Tietoa saa mielellään jakaa myös eteenpäin.

Hankkeen puolesta maisematerveisin,

Nina Ahola

Tutkija

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Yhdyskuntaratkaisut, kaupunkiluonto P. +358 295 252 232