Yhteisellä markkinoinnilla luodaan säästöjä

Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa tehtiin yhteistyötä metsätieteiden koulutuksen markkinoinnin kehittämiseksi yhdessä Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yliopistojen koulutusohjelmilla on ollut yhteinen verkkosivusto, www.metsatieteet.fi, jo yli 10 vuoden ajan, mutta muuten yhteistä markkinointia ei juuri ole tehty. Tavoitteena on luoda yhteinen pääsykoe, jolla voi hakea molempiin yliopistoihin, joten myös yhteinen koulutusohjelmien markkinointi on luontevaa.

Hankkeessa on kehitetty yhteistä metsätieteet.fi -sivustoa sekä luotu erilaisia sisältöjä, jotka ovat molempien yliopistojen käytettävissä. Näin vältytään tekemästä samaa asiaa kahteen kertaan ja luodaan synergiaa. Keväällä 2019 tehtiin hankkeen puitteissa yhteinen somemainoskampanja, jonka avulla kiinnostuneet ohjattiin yhteiselle sivustolle. Oikea aikainen some-mainonta voi vaikuttaa yllättävillä tavoilla. Yksi syksyllä aloittaneista opiskelijoista oli hakenut opiskelemaan nähtyään Instagram-mainoksen 15 minuuttia ennen yhteishaun päättymistä. Digitaalista näkyvyyttä ei näin ollen kannata aliarvioida.

Hankkeessa suunniteltiin opiskelijoiden kanssa yhdessä käsikirjoitukset kolmelle lyhyelle mainosvideolle, jotka on tarkoitettu some-mainontaa varten. Lyhyillä videoilla tavoitellaan kiinnostuksen herättämistä ja annetaan syitä miksi opiskelemaan kannattaisi lähteä. Ajankohtaisilla aiheilla, kuten ilmastonmuutos ja avohakkuut, pyritään herättelemään nuorten huomio, sillä nuoret selkeästi haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan. Mainosvideoiden lisäksi hankkeessa tuotettiin valokuvia opinnoista ja opiskelijoista, jotka toimivat mm. nettisivujen kuvituksena.

Hankkeen puitteissa luotiin myös 360-videoon pohjautuva VR-elämys Brasilian sademetsistä, jonka avulla kuka tahansa voi siirtyä hetkeksi sademetsän rauhaan. VR-elämys toimi vetonaulana Studia-messuilla, jossa Helsingin yliopiston metsätieteiden opiskelijat olivat markkinoimassa metsätieteitä Metsäkoulutus ry:n ständillä. Yhteistyö yliopistojen välillä on toiminut hyvin ja vastaavia hankkeita voikin lämpimästi suositella myös muille opintoasteille.

Lisätietoja: samuli.junttila@helsinki.fi