Valtionavustukset 2017 Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen laadun kehittämiseen. Tähän tarkoitukseen on varattu 1 200 000 euroa.

Hakuaika 15.8.-30.9.2017

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/103/0/valtionavustukset_2017_ammatillisen_koulutuksen_laadun_kehittaminen?language=fi