Työelämä tutuksi – tukiverkosto ja verkkokurssi metsäalan työelämätaitojen opetukseen

Metsäalan koulutuksesta valmistuneiden työelämäosaamisessa on ollut havaittavissa vakavia puutteita yleisten työelämätaitojen, työlainsäädännön ja TES-osaamisessa. Korkea-asteella maisterikoulutus on kehittänyt valmistuneiden työlainsäädäntöosaamista sekä työntekijän vastuiden ja velvollisuuksien tuntemusta vain vähän näiden työelämässä tärkeiden osaamisalueiden ollessa maistereiden kehittymisprofiilin 2. ja 3. heikoimmat. Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä toiminen, työehtosopimusten ja työlainsäädännön tuntemus on toiseksi heikoiten kehittynyt taitoalue. Ilmiö on huolestuneena pantu merkille työpaikoilla.

Työelämätoimijat ja Metsäkoulutus ry yhdistivät voimansa

Keskeiset metsäalan työelämätoimijat Metsäteollisuus ry, Meto, Koneyrittäjät, Loimu, Teollisuusliitto ja Yksityismetsätalouden työnantajat tekivät aloitteen Metsäkoulutus ry:lle aihepiiristä omaamansa tietotaidon jakamisesta metsäalan koulutuksen tueksi. TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimusta pyydettiin suunnittelemaan toteutuksesta hanke, jolle saatiin Metsämiesten Säätiön rahoitus ajalle 1.4.2020 -31.3.2021. Ammatillisen koulutuksen näkökulmaa sidosryhmäverkkotyöskentelyssä avaa Tredu ja korkea-asteen osalta Helsingin yliopisto.

Alueellinen tukiverkosto ja verkkokurssi kaikkien metsäalan kouluttajien käyttöön

Hankkeessa luodaan metsäalan koulutuksen tueksi alueellisesti helposti saavutettava luennoitsijaverkosto, jota koulut voivat halutessaan hyödyntää aihepiirin opetuksessa. Lisäksi tehdään ”Toimiminen metsäalan työmarkkinoilla”-verkkokurssi, mikä sisältää keskeisen työlainsäädännön ja metsäalan toimintatavat. Kurssi rakennetaan niin, että se täyttää mm. Metsäalan perustutkinnon 2018 ”Työelämässä toiminen” – pakollisen kurssin vaatimukset. Hankkeessa tehtävät materiaalit linkitetään Metsäkoulutus ry:n sivuille kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien käytettäväksi.

Lisätietoja hankkeesta

Eila Lautanen, eila.lautanen@tts.fi   044 714 3686

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä
osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. lisätietoa www.mmsaatio.fi