Tukea työelämässä oppimiseen siirtymiseen

Miten koulutuksenjärjestäjä voisi auttaa opiskelijaa työelämässä oppimiseen siirtymisessä? Miten opiskelija löytää itselleen sopivan työelämässä oppimisen paikan ja miten metsäkoneyrittäjä saa tietoja työelämässä oppimisen paikkaa hakevan taidoista? Näihin kysymyksiin selvitetään vastauksia Metsämiesten säätiön rahoittamassa kaksivuotisessa Työelämässä oppimisen kehittäminen metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa –hankkeessa. Hankkeessa ovat mukana Riveria, Gradia, Sedu sekä TTS:n. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä metsäkoneyritysten kanssa.

Hankkeessa on yhdessä metsäkoneyrittäjien kanssa tuotettu malli, jonka perusteella sekä harvesteri- että
kuormatraktoriopiskelijat laativat itsestään esittelyvideon. Esittelyvideo lähetään yrityksiin, joista opiskelija hakee itselleen työelämässä oppimisen paikkaa. Näin yrittäjä pystyy videon kautta havainnoimaan mm.
koneenkäsittelyä tai työskentelytapoja. Mallin toimintaa on testattu sekä harvesteri- että kuormatraktoriopiskelijoilta. Saatu palaute on ollut positiivista ja mallin toimintaa kehitetään edelleen.

Hankkeessa on tuotettu myös helppokäyttöinen mittaristo, jonka perusteella opiskelija voisi arvioida, onko hänen osaamisensa ja tuotostasonsa riittävällä tasolla siirtymään työelämässä oppimaan. Myös tämän mittariston kehittämisessä on työelämä ollut tiiviisti mukana. Mittariston testaaminen on vielä kesken, mutta uskomme, että se auttaa opiskelijaa hahmottaman omaa osaamistaan. Mittaristo tukee työelämässä ohjauksesta vastaavaa opettajaa sekä työpaikkaohjaajaa suuntaamaan ohjausta oikeisiin asioihin, mikä nopeuttaa opiskelijan taitojen kehittymistä. Mittariston avulla määritellään opiskelijan osaamiselle vähimmäistasot, jotka vaaditaan työelämässä oppimaan siirtymiseen. Tavoitteiden täyttymisen jälkeen opiskelijalle myönnetään työssäoppimiskortti. Työssäoppimiskorttiin on kerätty keskeisimmät mittarit työelämän ymmärtämässä muodossa.

Myöhemmin hankkeessa keskitytään selvittämään, mitä asioita opiskelijoista pitäisi seurata
työssäoppimispaikoilla, mitä sisältöjä opettajien ohjauskäynneissä pitäisi olla? Painotetaanko ohjaus työmallien kehittämiseen, työnsuunnitteluun, työnlaadun arviointiin vai aivan johonkin muuhun. Hyvin mietityillä ohjauskäynneillä voidaan parantaa opiskelijoiden oppimista ja työskentelyn tuottavuuden kasvua. Tämä osaamisen lisäys antanee opiskelijalle paremman mahdollisuuden työllistyä suoraan valmistumisen jälkeen.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Lisätietoja:

Juhani Turunen, Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, juhani.turunen@riveria.fi, puh. 0505979569