Töissä.fi-verkkopalvelu urasuunnittelun tukena

 

Missä ammateissa metsäalaa opiskelleet työskentelevät valmistumisen jälkeen? Millaisia töitä tekee metsätalousinsinööri? Vastaukset näihin kysymyksiin voivat tuntua metsäalalla jo työskentelevästä melko itsestään selviltä, mutta alaa vasta opiskelevaa tai sitä harkitsevaa kysymykset askarruttavat.

Töissä.fi on Helsingin yliopiston ylläpitämä verkkopalvelu, josta voi hakea tietoa korkeakouluista valmistuneiden sijoittumisesta työelämään pääaineen tai koulutusohjelman perusteella. Tietoa saa myös siitä, millaisilla koulutuksilla eri ammatteihin on päädytty. Visuaalisesti esitettyjen ammattinimike- ja työllistymistietojen ohella sivustolla on valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään ja työhön sijoittumisestaan. Urakertomuksensa on käynyt kirjoittamassa jo lähes kuusisataa henkilöä.

Töissä.fi sivustolta selviää, että esimerkiksi metsätalousinsinöörejä työskentelee muun muassa metsänhoitoesimiehinä, puunostajina, metsäneuvojina, metsätaloustarkastajina ja metsätalouden opettajina. Tämän tiedon lisäksi metsätalousinsinööriopiskelijaa kiinnostaa myös, kuinka alalta valmistuneet kuvailevat itse päätymistään kyseisiin työtehtäviin. Esimerkiksi juuri metsätalousinsinöörien omia kertomuksia ei töissä.fi-sivustolta vielä löydy, joten metsäalaa opiskelleiden urakertomuksia tarvitaan lisää.

Urakertomusten kautta tämänhetkiset opiskelijat saavat arvokasta tietoa siitä, millaisia taitoja samaa alaa opiskelleiden nykyisessä työssä vaaditaan, mistä heidän tyypillinen työpäivänsä koostuu ja mistä opinnoista on työssä ollut hyötyä. Alalta jo valmistuneiden kertomukset tukevat ja auttavat opiskelijoita oman urapolun suunnittelussa.

Jos olet opiskellut metsäalaa korkeakoulussa, tee palvelus urasta metsäalalla vasta haaveilevalle opiskelijalle ja käy töissä.fi-sivustolla kertomassa oma tarinasi. Sillä ei ole väliä, millaisessa työpaikassa tai missä tehtävässä työskentelet. Kaikista urakertomuksista on hyötyä! Sivusto ei vaadi rekisteröitymistä ja tarinan kirjoittaminen käy helposti ja nopeasti Kerro työstäsi -lomakkeen  kysymyksiin vastaamalla. Autat samalla tekemään metsäalaa ja sen kiinnostavia työtehtäviä tunnetummiksi.

 

Saara Kankainen, viestintäkoordinaattori, Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy