Radiomainokset herättivät ajatuksia alalle hakeutumisesta, luottamusta metsien hoitoon ja toimijoiden vastuullisuuteen

Vaikuttavuustutkimuksesta reilun 500 vastaajan kommentteja: ”Mielenkiintoinen, heräsi ajatus uudelleen kouluttautumisesta, nainen 48 v.” ”Mainonta herätti minussa luottamusta. Sen mukaan metsiä hoidetaan hyvin ja niin tullaan tekemään jatkossakin, mies, 16 v.” ”Heidän vastuunsa luonnon kestävyyden edistämisen kannalta on merkittävä, nainen, 21 v.” ”Heidän vastuullisuutensa, mies, 57 v.”

Metsäalan 12 toimijan yhteistyössä Metsämiesten Säätiön kanssa toteuttaman radiokampanjan tavoitteena oli kertoa, että kestävässä metsätaloudessa on käytössä monipuoliset metsien käsittelyvaihtoehdot ja saada kuulijat miettimään omaa suhdetta metsien käyttöön. Vaikuttavuustutkimuksen tulosten mukaan mainoksista piti 61 % vastaajista. Ne muistuttivat 93 % mielestä metsien ja metsäalan tärkeydestä, kiittivät metsänomistajia ja metsäammattilaisia hyvästä työstä 86 %, nostivat esille metsien kestävän käytön 81 %, toivat esille metsäalan organisaatioita 76 % ja kertoivat metsissä olevan käytössä monipuolisia käsittelyvaihtoehtoja 72 % mielestä.

Kestävä metsätalous koostuu useasta ulottuvuudesta

Kestävä metsätalous koostuu taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuksista. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sitä, että metsien elinvoimaisuus, tuottavuus ja kannattavuus säilyvät pitkällä aikavälillä. Ekologinen kestävyys voidaan turvata muun muassa säilyttämällä metsäluonnon monimuotoisuus sekä pitämällä vesistöt puhtaina. Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu metsistä saatavien työpaikkojen ja muun aineellisen sekä aineettoman hyödyn turvaaminen kansalaisille ja eri toimijoille myös jatkossa. Kulttuurinen kestävyys on ymmärrystä luonnosta ja ihmisen toiminnasta, mihin sisältyy pohdintaa metsän, talouden ja kulttuurin suhteesta.

Radiokampanjassa oli metsäalan toimijoita laajasti mukana

Radiomainonnassa olivat mukana Koneyrittäjät, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, METO – Metsäalan Asiantuntijat, Metsä Group, Metsäkoulutus ry, Metsänhoitoyhdistykset, Paperiliitto ry, Sahateollisuus ry, Stora Enso, Teollisuusliitto, Tornator, UPM ja Metsämiesten Säätiö.

Mainokset kuuluivat kaupallisilla radiokanavilla kautta Suomen viikoilla 41–42 ja 44–45. Kampanja tavoitti 81 prosenttia yli 25-vuotiaista kuulijoista ja he kuulivat mainoksen keskimäärin 9,3 kertaa.

Lisätietoja: Ville Manner Metsäkoulutus ry