Oppilaitosyhteistyöhanke metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi

PEFC Suomi yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa kehittää metsäkoulutuksen sisältöjä vastaamaan työelämän tarpeisiin koskien metsäsertifiointia ja sen käytäntöjä. Vuonna 2021 alkaneessa Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi –hankkeessa toteutetaan avointa ja maksutonta verkko-oppimateriaalia oppilaitosten käyttöön. Hanke toteutetaan yhteistyössä metsäalan sekä kestävyys- ja vastuullisuusaiheiden opetusta järjestävien oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa tuotetaan PEFC-metsäsertifiointia koskevista sisällöistä oppimateriaali, joka vastaa pedagogisesti osaamisen vaatimustasoa eri koulutusasteilla. Tarkistettujen PEFC-standardien käyttöönoton myötä vuonna 2023 on tärkeää, että opiskelijoiden metsäsertifiointia koskevien sisältöjen ja toimijoille kohdentuvien käytäntöjen osaaminen on ajantasaista ennen työelämään siirtymistä. Metsäalan ammattilaisille ja metsänomistajille kohdistuvat metsäsertifiointivaatimukset määrittävät laajasti metsätalouden käytäntöjen sisällön, sillä yli 90 % Suomen talousmetsistä on sertifioinnin piirissä.

Kaksivuotisen hankkeen aikana laaditaan verkko-oppimateriaalit metsäalan ja siihen kytkeytyvien vastuullisuus- ja kestävyysalojen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksessa hyödynnettäviksi. Oppilaitokset voivat käyttää materiaaleja monipuolisesti kurssien sisällöissä, opiskelijoiden itsenäisessä opiskelussa ja tukimateriaaleina opettajille.

Oppilaitosyhteistyö metsäsertifiointiosaamisen kehittämiseksi -hanke

  • toteutetaan vuosina 2021–2023 
  • yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n, Tampereen seudun ammattiopiston, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan, TTS Työtehoseuran, Yrkesacademin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Lisätietoa hankkeesta:

PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry

Projektipäällikkö Jenni Kylmäaho

Sähköposti: jenni.kylmaaho@pefc.fi

Puh. 040 518 3970