Metsämaan kulotusten suunnittelua ja toteutusta varten julkaistiin verkkokurssi

Suomen metsäkeskuksen Kulotuskoulu – taitoa tulenkäyttöön metsissä -hanke on julkaissut verkkokurssin, joka tarjoaa metsäammattilaisille tietoa kulotusten käytännön toteutuksesta sekä kerää tietoa metsämaan kulottamisesta yhteen paikkaan. Verkkokurssi toimii hyvänä tiedonlähteenä myös metsänomistajille, joita kulotuksen toteutus omissa metsissä kiinnostaa.

Kulotus on perinteinen metsänhoidon työlaji, mutta vuosien saatossa kulotusmäärät ovat romahtaneet. Kulotusmäärien vähentyminen uhkaa paitsi kulotusten tuomia hyötyjä myös tietotaidon säilymistä. Kulotusosaamisen säilyttäminen on tärkeää, sillä kulotuksella saavutetaan monia puuntuotannollisia ja luonnonhoidollisia hyötyjä. Uuden puusukupolven kasvuolosuhteet paranevat ja metsänviljelytyö helpottuu. Samalla edistetään metsän terveyttä ja luodaan paloympäristöjä monimuotoisuuden hyväksi talousmetsissä.

– Tavoitteenamme on säilyttää kulotusosaamista Kaakkois-Suomessa ja verkkokurssin toteuttaminen on yksi toimenpide tätä päämäärää kohti, kertoo Kulotuskoulu-hankkeen projektipäällikkö Sara Lankinen-Timonen Suomen metsäkeskuksesta.

Verkkomateriaali tarjoaa hyvät perustiedot siitä, millaisia vaikutuksia kulotuksilla on metsäluonnossa sekä mitä asioita kulotusten suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava. Koulutus koostuu kolmesta osasta ja osaamiskokeesta. Verkkokoulutuksen voi suorittaa itselleen parhaiten sopivana aikana.

– Verkkokurssin avulla saa hyvät pohjatiedot kulotustoimintaan, mutta käytännön kulotuskokemuksen merkitys on kuitenkin suuri oman osaamisen kehittämisessä, sillä jokainen kulotus on erilainen, muistuttaa Lankinen-Timonen.

Verkkokurssin tuottamisessa painotettiin käytännönläheisyyttä. Kurssimateriaalissa on hyödynnetty Kulotuskoulu-hankkeen tilaisuuksista kerätyn materiaalin lisäksi jo olemassa olevia kulotusoppaita sekä Etelä-Pohjanmaalla toimivan Kulota-hankkeen tuottamia havainnollisia kulotusvideoita.

Kirjaudu koulutukseen. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia Metsäkeskuksen verkkokoulutuksiin, voit luoda ne rekisteröitymällä palveluun.

Kulotuskoulu-hankkeen tavoitteena on kääntää kulotusten ja luonnonhoidollisten polttojen määrät kasvuun Kaakkois-Suomessa välittämällä tietoa kulotusten hyödyistä alueen metsänomistajille sekä tarjoamalla käytännönläheistä koulutusta kulotusten toteutuksesta metsäammattilaisille. Hanke toimii Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa vuosina 2020–2022. Hanketta rahoitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Metsämiesten säätiön tuella sekä muulla yksityisellä rahoituksella. Metsäkoulutus ry oli tukemassa hanketta.

Lisätietoja:

Sara Lankinen-Timonen
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 4301 312
sara.lankinen-timonen@metsakeskus.fi