Metsäkoulutus ry:lle 293 000 euroa metsäalan koulutuksen kehittämishankkeisiin

Metsäkoulutus ry yhdessä hankekumppaneiden kanssa saivat 293 000 euroa metsäalan koulutuksen kehittämishankkeisiin vuodelle 2018. Hankkeita rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

 

1. Log Force ja Wood Force metsäalan oppimisympäristöksi
Vastuullinen johtaja Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

2. FORESTVISIT
Vastuullinen johtaja Marjaana Suutarinen, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy

3. Naisista voimaa metsäalalle -tutkimus
Vastuullinen johtaja Niina Mäntyniemi Maaseutuammatti ry

4. Kasvinsuojelututkinto sähköisesti
Vastuullinen johtaja Ari Nieminen Tapio Silva Oy

5. Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen
Vastuullinen johtaja Jani Holopainen Helsingin yliopisto

6. Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin
Vastuullinen johtaja Satu Rantala Metsäkustannus Oy

7. Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullisen arvioinnin tulosten jalkauttaminen oppilaitoksiin
Vastuullinen johtaja Eila Lautanen Työtehoseura

8. Metsä puhuu uusille osaajille – alueellisen markkinoinnin kehittäminen
Vastuullinen johtaja Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry

9. Metsätalousinsinöörikoulutuksen uraseurantamittariston kehittäminen
Vastuullinen johtaja Eila Lautanen  Työtehoseura

10. Metsät kasvuun – metsäoppia digitaalisesti
Vastuullinen johtaja Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Sedu

11. Metsätalousinsinööristä maisteriksi
Vastuullinen johtaja Jarmo Mäkelä Karelia AMK

Lisätietoja hankkeista: hankkeiden vastuulliset johtajat ja Metsäkoulutus ry toiminnanjohtaja