Metsäkoulutus ry ottaa käyttöön ”panttierän” Metsämiesten Säätiön rahoittamisessa hankkeissa

Metsämiesten Säätiö ottaa apurahoissaan käyttöön ”panttierän”. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2019 apurahamyönnöistä alkaen Säätiö pidättää myönnetystä apurahasta täysiin euroihin pyöristettynä 10 %:n suuruisen panttierän, jonka se laittaa maksuun vasta, kun hanke on valmistunut ja apurahansaajan velvoitteet myös tiedotteen ja raportin osalta on hoidettu apurahasopimuksen mukaisesti Kasöörin kautta. Metsäkoulutus ry ottaa käyttöön saman ”panttierän” Metsämiesten Säätiön rahoittamissa koulutuksenkehittämishankkeissa.

Panttierän suuruus on vähintään 100 euroa ja enintään 1000 euroa.
Mikäli raporttia tai tiedotetta ei ole toimitettu apurahasopimukseen kirjatuista päivämääristä 2 kk kuluessa Kasöörin kautta, palautuu panttiraha Säätiön käyttöön eli apurahamyöntö mitätöityy panttierän suuruiselta osalta.
Säätiö on joutunut muistuttamaan lukuisia apurahan saajia vuosittain raporttien ja tiedotteiden toimittamisesta – kuin myös rahoittajan näkyvyydestä hankkeessa. Kaikki nämä velvoitteet ovat apurahan käytön sopimuksessa.