Metsäkoulutus ry ajankohtaiset

Uudet jäsenet

Metsäkoulutus ry:n liittyi marraskuussa kolme uutta jäsentä. Suomen Metsäsertifiointi ry, Ammattiopisto Samiedu ja Uniikkiura Oy hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi hallituksen kokouksessa 5.11. Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!

Kannanotto

Metsäkoulutus antoi lausunnon luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. Asetusluonnoksessa esitettiin tarkistettavaksi ammatillisten tutkintojen kustannuskertoimia vuosien 2018–2019 toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi asetuksessa ehdotettiin tarkennettavaksi opiskelijavuosien laskentaa ja opiskelijapalautteen keräämistä koskevia säännöksiä sekä lisättäväksi asetukseen työelämäpalautetta koskevat säännökset.

Lausunto kokonaisuudessaan: http://www.xn--metskoulutus-jcb.fi/lausunto-luonnoksesta-opetus-ja-kulttuuriministerion-asetukseksi-ammatillisen-koulutuksen-rahoituksen-laskentaperusteista/

Metsäalan opettajien akatemia

Tammikuussa käynnistyy toinen metsäalan opettajille tarkoitettu akatemia Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajille. Kurssille kutsutaan opettajia jokaiselta koulutusasteelta.Kurssin teemoina ovat mm. tunne-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot metsäalan opettajan työssä. Kurssi kestää yhden lukukauden (noin 3,5 kk), ja siihen sisältyy verkko-oppimisen lisäksi alun ja lopun tapaamiset sekä puolivälissä kahden päivän lähikoulutusjakso. Metsäalan opettajien akatemian toteuttavat yhteistyössä Metsäteho ja Metsäkoulutus ry. Akatemiaa rahoittaa Metsämiesten säätiö.

 Lue lisää kurssin sivulta: www.metsahyvinvointi.fi/metsaopettajien-akatemia

Koulutuksen kehittämishankkeet

Metsäkoulutus ry:n hallitus käsitteli lokakuun hankeideahaussa saamansa hankkeet ja tukee seuraavia hankkeita Metsämiesten säätiön hankehakuun 1.12.2020-31.1.2021. Toivottavasti hankkeet saavat rahoituksen ja päästään toteuttamaan hankkeita. Jos olette kiinnostuneet hankkeista, niin ottakaa yhteyttä hankkeen alla olevaan hankkeen vastuulliseen johtajaan.

1. Metsäteknologian perusteet – oppikirja ja digitaalinen oppimisympäristö

Jori Uusitalo Helsingin yliopisto, kesto 1.3.2021-28.2.2023

2. Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Hanna-Mari Laitala Kpedu, kesto 1.4.2021-31.12.2022

3. Metsämaaperä ja kestävä metsänhoito tietopaketin koostaminen metsäalan opettajille

Tiina Törmänen Tapio Palvelut Oy

4. Emetsä -metsäalan koulutuksen työelämäyhteistyön ja digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen

Anne Taiponen Ammattiopisto SamiEdu, kesto 1.1.2021-31.12.2021

5. Uuden sukupolven metsätietojärjestelmän opetuskäytön kehittäminen

Esa Lientola HAMK, kesto 1.3.2021-31.12.2021

6. Metsätyömaiden käytännön suunnittelussa huomioitavien rajoitusten tietoaineistot metsäopetuksen ja metsätyömaiden suunnittelijoiden tukena.

Kalle Vanhatalo Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.2021-1.12.2021

7. Virtuaalisen metsänhoidon VR- AR oppimisympäristö etä-, verkko-, hybridiopetukseen

Outi Tuomivaara Keuda, kesto 1.8.2021-30.6.2022

8. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin 2040

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2021-31.3.2023

9. Metsäsertifiointiosaamisen kehittämisen yhteistyöhanke

Auvo Kaivola PEFC Suomi ry, kesto 1.4.2021-31.3.2023

10.Pilottihanke DigiFMO- digimetsäkoneenkuljetuksen työnopastaja

Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2021-1.6.2022

Yhdistyksen syyskokous

Metsäkoulutus ry:n syyskokous pidetään torstaina 10.12. klo 13.00 etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja päätetään yhdistyksen puheenjohtajasta sekä hallituksesta. Laita päivä kalenteriin hyvissä ajoin. Jäsenet tervetuloa!

Hyvää talven jatkoa kaikille!

Ville