Metsäkoulutus muutoksessa

Metsäkoulutus elää muutoksessa, kuten koulutus yleensä. Toisen asteen koulutuksen suurin haaste on tuleva ammattikoulutuksen reformi. Sen toteutusjärjestys on haastava – ensin menee rahat, sitten muutetaan toimintaa.

Ihan pikkurahoista ei ole kyse. Toiminnasta leikkautuu 13%. Koulutuksen järjestäjä saa päättää, miten se tuohon tavoitteeseen pääsee. Tämä asettaa toisen asteen metsäopetuksellekin suuret haasteet. Ala on volyymiltään pieni, mutta kustannuksiltaan kalleinta alakohtaista koulutusta. Metsäopetuksen koulutuksen järjestäjiä on vielä parisen kymmentä Suomessa. Kysymys kuuluukin useissa koulutuksen järjestäjien päätöspöydissä, tarvitaanko metsäkoulutus näin monessa yksikössä.

Tässä tilanteessa jokaisen metsäoppilaitoksen tulisi osoittaa olevansa maan paras valitsemallaan koulutuspolulla. Koulutusprofiilin tulee olla selkeä ja sen tulee tarjota tutkinnonsuorittajalle vaihtoehtoja, sillä samaan aikaan uudistetaan koko ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää. Sitä selkeytetään, monipuolistetaan ja annetaan mahdollisuus tutkintonimikkeisiin ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.

Kun tilanne on näin haasteellinen on mitä korkein aika koota metsäopetuksen järjestäjät tiiviimpään yhteistyöhön. Sitä on luonnollisesti tehty ennenkin, mutta nyt on todellisen yhteistyön paikka, jotta metsäopetus säilyy laadukkaana ja sen saavutettavuus turvataan.

Metsäkoulutus ry on perustettu juurikin tähän tarpeeseen – yhteistyöhön sekä koulutusasteiden välillä että niiden sisällä. Päällekäinen hanketyö tulee samalla karsia ja keskittää voimavarat yhdessä määriteltyihin kohteisiin. Lisäksi Metsäkoulutus ry tarjoaa välittömän vuorovaikutuksen metsäalan työelämän toimijoihin. Eikä työelämälähtöisyys ole vähäisin opetuksen laadun tavoite.

Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK, Metsäkoulutus ry:n pj