Metsäalan koulutuksen alueelliset markkinointiverkostot

Metsäkoulutus ry ja hankekumppanit järjestävät alueellisia metsäalan koulutuksen markkinoinnin työpajoja.

Tavoitteena on koota alueen toimijaverkosto pohtimaan konkreettisia maakunnallisia koulutuksen markkinointitoimenpiteitä. Yhteistyö aloitetaan alueilla yhteisellä työpajatyöskentelyllä. Tilaisuudet ovat samalla osa valtakunnallista ”Metsä puhuu uusille osaajille” hanketta.  Työpajoissa synnytetään sekä syvennetään maakunnallisia markkinointisuunnitelmia ja tavoitteita. Samalla luodaan perusta alueiden organisoidulle markkinointiverkostolle.

Tilaisuuksia järjestetään 2.3 Joensuussa, 10.3 Paimiossa, 13.3 Saarijärvellä ja 15.3 Kannuksessa ja 21.4 Rovaniemellä

Ohjelma:

9.00 – 9.30      Avaus, nykytilanne ja esittelyt, Jukka Malinen

9.30 – 10.00    Metsäkoulutus ry:n ja hankkeen esittely, Ville Manner

10.00 – 10.15  Työpajatyöskentelyn ohjeistus, Niina Mäntyniemi / Karl-Erik Hasa

10.15 – 11.00   Työpajatyöskentely

11.00 – 11.45   Lounastauko

11.45 – 12.30   Työpajatyöskentely jatkuu

12.30 – 13.30  Työpajatyöskentelyn purku

13.30 – 14.00  Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Tervetuloa mukaan kehittämään metsäalan koulutuksen markkinointia!

Lisätietoja: ville.manner@metsakoulutusry.fi,  puhelin 050 3315425