Metsäalan ammatillisen koulutuksen kolmannet valtakunnalliset laatumittaustulokset julkaistu: valmistuneiden ammattiosaaminen vielä hyvällä tasolla – merkkejä laskusta havaittavissa

TTS Työtehoseura toteutti metsäalan ammatillisen perustutkintokoulutuksen kolmannen oppimistuloksia, koulutuksen toteutusta ja laadullista työllisyyttä arvioivan mittauksen vuonna 2022. Mittauksen kohteena olivat vuosina 2019–2021 ammatillisen perustutkinnon suorittaneet.

Oppimistulokset olivat vielä hyvällä tasolla keskeisessä ammattiosaamisessa kaikilla osaamisaloilla, mutta huolestuttavaa laskua oli havaittavissa vuonna 2017 toteutettuun ensimmäiseen mittaukseen verrattuna.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajilla työssä tarvittavien välineiden tekniikka, kunnossapito ja korjausosaaminen sekä oman työn suunnitteleminen kustannustehokkaasti ja ajankäytöllisesti järkevästi olivat heikentyneet mittausten välillä. Metsäkoneenkuljettajilla harvennusmallien käyttö, koneellisen puutavaran valmistaminen, lähikuljetus, työssä tarvittavien tietotekniikan työsovellusten osaaminen sekä koneiden tekniikan tunteminen olivat alentuneet. Metsäenergian tuottajilla suurin osa osaamisalakohtaisen substanssiosaamisen taitoalueista oli heikentynyt mittausten välillä, ja erityisesti koneellinen ja manuaalinen energiapuun hakkuuosaaminen olivat laskeneet.

Laajemmin tuloksista tutkimusjulkaisusta Metsäalan ammatillinen koulutus mittaus 2022 (tts.fi)  tai sähköisestä tulospalvelusta https://ttsmetsa.fi/mittarit/ 

Lisätietoja:

Tutkija Riitta Kilpeläinen, riitta.kilpelainen@tts.fi, 050 3087535