Liity metsänhoidon suositusten avainkouluttajien verkostoon!

Avainkouluttajien verkosto tukee metsänhoidon suositusten uudistusten käyttöönottoa ja välittää toimijakentän kehittämisehdotuksia suositusten valmisteluun. Ilmoittautuminen verkostoon ja perusvalmennukseen on avoinna 4.3.2024 saakka.

Metsänhoidon suositusten avainkouluttajat ovat suositusten asiantuntijoita, jotka kouluttavat omalla vastuualueellaan metsäammattilaisia ja neuvovat metsänomistajia. Avainkouluttajat välittävät tietoa metsänhoidon suosituksista kentälle ja samalla kokoavat tietoa kehittämistarpeista suositusten laatijoille. Hyödynsaajina ovat moniarvoiset metsänomistajat, joille tarjotaan parhaan tutkimustiedon mukaisia palveluja ja vaihtoehtoja metsänhoitoon. Metsänhoidon suositusten avainkouluttajien verkostossa on mukana noin 80 metsäalan asiantuntijaa lähes 40 organisaatiosta.

Verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla perusvalmennukseen, joka järjestetään kahtena webinaarina, 12.3. ja 3.4.2024, klo 8.30-12.00. Valmennuksessa perehdytään metsänhoidon suositusten laadinnan prosessiin, metsanhoidonsuositukset.fi-palvelun tehokkaaseen käyttöön sekä suositusten soveltamiseen metsänomistajan tarpeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen maksuttomaan valmennukseen 4.3.2024 mennessä Tapion verkkosivulta:

https://tapio.fi/projektit/metsanhoidon-suositukset/metsanhoidon-suositusten-avainkouluttajat-valmennus-ja-verkosto/

Tapion Uutiskirje avainkouluttajien perusvalmennuksesta

https://tapio.fi/uutiset/liity-mukaan-metsanhoidon-suositusten-avainkouluttajien-verkostoon/

Lisätietoja

Ari Nieminen

TAPIO

puh. 040 718 2595

ari.nieminen@tapio.fi