Koneellinen puunkorjuu – Metsätehon verkko-opas julkaistu

Uudistettu Koneellinen puunkorjuu -verkko-opas perustuu äskettäin julkaistuun Koneellinen puunkorjuu -oppikirjaan. Opas keskittyy koneellisen puunkorjuun työmallien ympärille ja sisältää myös videomateriaalia näiden työmallien käytöstä. Oppaassa esitellään hyvät käytännöt hakkuun ja lähikuljetuksen suorittamiseen metsäkoneilla. Opas on alun perin suunniteltu toisen asteen oppimateriaaliksi, mutta soveltuu erinomaisesti myös aikuiskoulutukseen ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Metsäteho on päivittänyt Koneellinen puunkorjuu -verkko-oppaan perustuen Koneellinen puunkorjuu -oppikirjaan. Verkko-oppaan sisältö on järjestetty verkko-oppaan tarpeisiin sopivaan muotoon ja siihen on lisätty kuvitusta. Verkko-opas edustaa ajantasaisinta versiota kyseisestä materiaalista ja tarjoaa käytännönläheisiä työmalleja, jotka auttavat metsäkoneenkuljettajia saavuttamaan hyvän tuottavuuden ja laadukkaan työn tuloksen.

Uudistetun oppaan sisältö on päivitetty vastaamaan nykyajan puunkorjuun haasteita ja vaatimuksia, kuten luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista ja jatkuvan kasvatuksen hakkuukohteiden hakkuutekniikkaa. Oppaaseen on lisätty leimikkotason työn suunnitteluun liittyviä näkökulmia sekä esitelty jatkuva kasvatus metsänkasvatustapana. Lisäksi oppaassa on uutuutena kappale rinnemaastojen vinssipuunkorjuun periaatteista.

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Hanke oli osa Metsäkoulutus ry:n hankekokonaisuutta. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi.

Linkit

Linkki verkko-oppaaseen Puuhuolto.fi-sivustolla https://puuhuolto.fi/koneellinen-puunkorjuu/

Linkki oppikirjan tilaussivulle https://www.metsateho.fi/tuotetilaukset/

Linkki oppikirjan sivulle https://www.metsateho.fi/koneellinen-puunkorjuu/

Lisätietoja

erikoistutkija Heikki Ovaskainen
etunimi.sukunimi@metsateho.fi
puh. 050 300 6188
Metsäteho Oy