Kasvinsuojeluaineiden käyttö metsänhoidossa – uusi opiskeluaineisto julkaistu

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -opiskeluaineiston avulla metsäammattilaiset ja metsänomistajat pystyvät itsenäisesti perehtymään kasvinsuojeluaineiden turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. Opiskeluaineisto auttaa valmistautumaan kasvinsuojelututkintoon, jonka voi nykyisin suorittaa sähköisesti. Uuden opiskeluaineiston hyödyntäminen ja verkossa suoritettava kasvinsuojelututkinto helpottavat metsänhoidon kasvinsuojelun opiskelua ja tuovat kustannussäästöjä yrityksille.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylläpitämässä Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö –opiskeluaineistossa on julkaistu metsänhoidon moduuli. Se perehdyttää metsänhoidon kasvinsuojelua ohjaaviin säädöksiin ja juurikäävän torjuntaan sekä  haitallisen kasvuston torjuntaa metsänuudistamisessa ja hirvikarkotteiden käyttöön.

Metsänhoidon kasvinsuojelun opiskeluaineistolla voi jokainen metsäammattilainen vahvistaa omaa osaamistaan ja varmistua siitä, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on vaikuttavaa ja turvallista.

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttö edellyttää voimassa olevaa kasvinsuojelututkintoa. Tutkinnon tavoitteena on varmistaa, että kasvinsuojelutyö on sekä tekijälle että ympäristölle turvallista ja lopputulokseltaan laadukasta. Työntekijältä edellytetään huolellisuutta kasvinsuojeluaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä, levityslaitteen toimivuuden varmistamisessa sekä torjuntatyön toteutuksessa.  → Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö –opiskeluaineisto

Kasvinsuojeluun kouluttautuminen ja tutkinnon suorittaminen nopeutuvat

Kasvinsuojelututkinto on uusittava viiden vuoden välein. Kasvinsuojeluasioihin perehtyminen on entistä helpompaa ja nopeampaa. Opiskelun ja tutkinnon voi suorittaa työpaikalla tai kotona, eikä enää tarvitse matkustaa erilliselle kurssipaikalle. Tästä on merkittäviä kustannushyötyjä metsäkoneyrityksille sekä muille toimijoille, joiden työntekijät tarvitsevat kasvinsuojelututkinnon. Metsäkoneyrityksissä uusi työntekijä, jolta puuttuu kasvinsuojelututkinto tai se on vanhentunut, pystyy verkkomateriaalin avulla kouluttautumaan ja suorittamaan kasvinsuojelututkinnon noin puolessa päivässä.

Kasvinsuojelu metsänhoidossa -materiaali kehitettiin yhteistyössä

Kasvinsuojelu metsänhoidossa –opiskeluaineiston ovat tehneet Koneyrittäjät ryMetsäkoulutus ryTurvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES sekä Tapio yhteisessä hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

Lisätietoa:

Ari Nieminen, asiantuntija Tapio, ari.nieminen(at)tapio.fi, puh. +358 40 718 2595