Hanke-esittely: ForestVisit –vierailukonseptin rakentaminen

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Suomalainen metsäosaaminen on maailman huippuluokkaa ja siitä ollaan kansainvälisesti hyvin kiinnostuneita. Helsingin yliopiston Koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy on käynnistänyt ForestVisit-hankkeen, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen metsäalan kansainvälistä näkyvyyttä sekä osaamis- ja koulutusvientiä. Hankkeen ideana on luoda puitteet metsäalaa ja metsäkoulutusta esitteleville vierailuille, joiden kohderyhmänä ovat ulkomaiset delegaatiot, kuten metsäalan oppilaitokset, asiantuntijat, viranomaiset, yritysedustajat sekä muut metsäalasta kiinnostuneet. Vierailujen myötä ryhmät pääsevät tutustumaan suomalaiseen metsäopetukseen kaikilla sen asteilla sekä laajemmin Suomen metsäalan osaamisalueisiin ryhmän tarpeiden ja kiinnostusten mukaan.

Vierailut tulevat edistämään suomalaisen metsäalan tunnettuutta ja näkyvyyttä maailmalla. Vierailujen avulla voidaan luoda uusia yhteistyöverkostoja esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan osalta ja lisätä mahdollisuuksia viedä metsäalan osaamista kansainvälisille markkinoille. Lisäksi hanke kokoaa laajasti yhteen suomalaista metsäalan osaamista ja helpottaa metsäalan kansainvälisten vierailujen toteuttamista. Tavoitteena on luoda vierailukonsepti, joka hyödyttää monipuolisesti eri toimijoita.

HY+ Oy:llä on pitkä kokemus kansainvälisten vierailujen järjestämisestä. Olemme jo yli 10 vuotta toteuttaneet suomalaista opetus- ja koulutussektoria esitteleviä vierailuja, jotka ovat vieneet maailmalle viestiä korkeatasoisesta osaamisestamme. Vierailuryhmien koot vaihtelevat 10 ja 60 osallistujan välillä, ja vierailuja järjestetään kymmenittäin vuositasolla. Tällä hetkellä kysyntää on ympäri maailman, eniten Kaakkois-Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Vierailujen ohjelmat suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisesti niin, että kokonaisuudesta tulee mahdollisimman mielekäs ja laaja-alainen oppimiskokemus, sisältäen niin yliopistollisen teoreettisen näkökulman kuin käytännönläheisen soveltavan osuuden. ForestVisit –idea pohjautuu tähän olemassa olevaan ja hyväksi havaittuun Eduvisit -konseptiimme (https://eduvisit.hyplusglobal.fi/).

 

Toteutus ja aikataulu

Hankkeessa luodaan rakenteet ForestVisit -vierailutoiminnan pohjaksi, mikä pitää sisällään yhteistyöverkoston kokoamisen, vierailujen sisältöjen suunnittelun ja kohderyhmän kartoittamisen. Keskeistä hankkeessa on hahmottaa suomalaisen metsäalan osaamisen kärjet, joita halutaan nostaa esille, ja toisaalta arvioida sitä, minkälaisille teemoille on kysyntää maailmalla.

Hankkeen toimenpiteet painottuvat syksyyn 2018. Ensimmäinen askel on verkoston koostaminen yhteistyötahoista, jotka ovat kiinnostuneita antamaan näkemyksiään ja ideoitaan vierailukonseptin sisällöistä ja olemaan mahdollisesti mukana myös vierailujen järjestämisessä. Verkostoon pyritään saamaan mukaan osapuolia mahdollisimman monipuolisesti metsäalan eri sektoreilta kattaen metsän eri käyttömuodot.

Syyskuun aikana toteutetaan kysely, jolla kartoitetaan metsäalan vierailutoimintaa, osaamisvientiä sekä mm. näkemyksiä siitä, mitä teemoja tulisi korostaa kansainvälisessä kontekstissa. Kysely on avoin kaikille metsäalan toimijoille ja siihen pääsee vastaamaan alla olevan linkin kautta. Syksyn aikana järjestetään myös 1-2 työpajaa, joissa suunnitellaan tarkemmin vierailujen ohjelmatarjontaa ja toimintamallia yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi järjestämme tarpeen mukaan myös muita tapaamisia tai pyydämme kommentteja sisältöehdotuksista. Hankkeen puitteissa on tavoitteena myös testata konseptia. Hanke on käynnissä vuoden 2019 helmikuuhun saakka ja sitä rahoittaa Metsämiesten säätiö. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa.

ForestVisit -hanke on jo tähän mennessä kerännyt kiinnostusta ja useat metsäalan organisaatiot ovat ilmaisseet olevansa siinä mukana. Hankkeeseen voi edelleen ilmoittautua ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+

Projektin koordinaattori Hanna-Maija Kehvola

hanna-maija.kehvola@helsinki.fi

+358 50 3788 998

 

Linkki ForestVisit –kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/33B1E9BDC2AB7767.par

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan neljä pakettia Finnkinon elokuvalippuja (4 lippua/paketti).