Nykyiset hankkeet

Metsäkoulutus ry:n ja hankekumppaneiden nykyiset käynnissä olevat hankkeet. Hankkeita on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Jokaisella hankkeella on oma vastuullinen johtaja sekä hankeverkosto. Hankkeet tukevat Metsäkoulutus ry:n tavoitteita metsäalan koulutuksen kehittämiseen ja koulutuksen vetovoiman lisäämiseen liittyen.

1. Metsäteknologian perusteet – oppikirja ja digitaalinen oppimisympäristö

Jori Uusitalo Helsingin yliopisto, kesto 1.3.2021-28.2.2023, myönnettiin 25 000 euroa

2. Osaamista suometsien kestävään käyttöön

Hanna-Mari Laitala Kpedu, kesto 1.4.2021-31.12.2022, myönnettiin 22 100 euroa

3. Osaamismerkki metsätieteen ajankohtaisista saavutuksista -koulutus

Jukka Tikkanen Itä-Suomen yliopisto, kesto 13.3.2022-30.4.2024, myönnettiin 26 000 euroa

4. Ulkomaisen työvoiman perehdytysmateriaali metsäalan istutus- ja raivaustöihin

Tarja Anttila Tapio, kesto 1.4.2022- 1.4.2023, myönnettiin 21 000 euroa

5. Konekoulutuksen laadun parantaminen

Anne Vaahtio Winnova Oy, kesto 1.5.2022-31.12.-2023, myönnettiin 35 000 euroa

6. Metsäalan perustutkinnon perusteiden työelämävastaavuus ja tutkinnon kehittäminen

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2022-31.12.2023. myönnettiin 30 000 euroa

7. Koneellinen puunkorjuu -oppikirjan uudistaminen

Heikki Ovaskainen Metsäteho, kesto 1.4.2022 – 31.3.2023, myönnettiin 20 000 euroa

8. Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa 2021 – valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin 2040

Eila Lautanen Työtehoseura, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 29 000 euroa

9. Metsäsertifiointiosaamisen kehittämisen yhteistyöhanke

Auvo Kaivola PEFC Suomi ry, kesto 1.4.2021-31.3.2023, myönnettiin 20 000 euroa

Näiden lisäksi Metsäteho sai Metsäopettajien Akatemia kurssi 3. 36 000 euroa. Metsäkoulutus ry tekee yhteistyötä Metsätehon kanssa Metsäopettajien Akatemian järjestämiessä. Metsäopettajien akatemiaan kutsutaan Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajia.

Lisätietoja: ville.manner@metsakoulutusry.fi ja hankkeiden vastuulliset johtajat