Nykyiset hankkeet

Metsäkoulutus ry:n ja hankekumppaneiden nykyiset käynnissä olevat hankkeet. Hankkeita on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Jokaisella hankkeella on oma vastuullinen johtaja sekä hankeverkosto. Hankkeet tukevat Metsäkoulutus ry:n tavoitteita metsäalan koulutuksen kehittämiseen ja koulutuksen vetovoiman lisäämiseen liittyen.

1. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021

2. Verkkokurssi Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin

Jukka Tikkanen UEF, kesto 1.4.2020-31.12.2020

3. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

Nina Kokkonen Hamk, 1.5.2020-30.5.2021

4.MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

Jarmo Mäkelä, Karelia-Ammattikorkeakoulu, 4.12.2020-31.12.2021

5. Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito

 Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2020-31.3.2021

6. Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022

7. Ilmastomme on tulevaisuutemme

Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022

8. Ilmastokestävä metsätalous -tietopaketin koostaminen metsäalan oppilaitosten opettajien käyttöön

Kalle Vanhatalo, Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.2020 – 31.1.2021

Näiden lisäksi Metsäteho sai Metsäopettajien akatemialle 41 000 euroa. Metsäkoulutus ry tekee yhteistyötä Metsätehon kanssa Metsäopettajien akatemiassa. Metsäopettajien akatemiaan kutsutaan Metsäkoulutus ry:n jäsenoppilaitosten opettajia.

Lisätietoja: ville.manner@metsakoulutusry.fi ja hankkeiden vastuulliset johtajat