Hankkeet

Metsäkoulutus ry:llä on yksitoista koulutuksen kehittämishanketta 2018. Hankkeita on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Tukea hankkeet saivat yhteensä 293 000 euroa. Jokaisella hankkeella on oma vastuullinen johtaja ja organisaatio. Hankkeet tukevat Metsäkoulutus ry:n tavoitteita metsäalan koulutuksen kehittämiseen ja koulutuksen vetovoiman lisäämiseen liittyen.

 1. Log​ ​Force​ ​ja​ ​Wood​ ​Force​ ​metsäalan​ ​oppimisympäristöksi

Vastuullinen johtaja Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 1. FORESTVISIT

Vastuullinen johtaja Marjaana Suutarinen, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy

 1. Naisista voimaa metsäalalle -tutkimus

Vastuullinen johtaja Niina Mäntyniemi Maaseutuammatti ry

 1. Kasvinsuojelututkinto sähköisesti

Vastuullinen johtaja Ari Nieminen Tapio Silva Oy

 1. Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen

Vastuullinen johtaja Jani Holopainen Helsingin yliopisto

 1. Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin

Vastuullinen johtaja Satu Rantala Metsäkustannus Oy

 1. Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullisen arvioinnin tulosten jalkauttaminen oppilaitoksiin

Vastuullinen johtaja Eila Lautanen Työtehoseura

 1. Metsä puhuu uusille osaajille – alueellisen markkinoinnin kehittäminen

Vastuullinen johtaja Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

 1. Metsätalousinsinöörikoulutuksen uraseurantamittariston kehittäminen

Vastuullinen johtaja Eila Lautanen, TTS Työtehoseura ry

 1. Metsät kasvuun – metsäoppia digitaalisesti

Vastuullinen johtaja Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Sedu

 1. Metsätalousinsinööristä maisteriksi

Vastuullinen johtaja Jarmo Mäkelä Karelia AMK

Lisätietoja hankkeista: hankkeiden vastuulliset johtajat ja Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja