Nykyiset hankkeet

  1. Työelämä tutuksi – metsäalan työelämätaitojen opetuksen tukiverkosto

         Eila Lautanen TTS, kesto 1.4.2020 – 31.3.2021

  1. Verkkokurssi: Johdanto metsätalouteen ja metsätieteiden ajankohtaisiin kysymyksiin

         Jukka Tikkanen UEF, kesto 1.4.2020-31.12.2020

  1. Työturvallisuus näkyväksi osaksi metsäalan opetusta

         Nina Kokkonen Hamk, 1.5.-30.5.2021, 60 000 euroa

  1. Luonnonhoidon virtuaalisen oppimisympäristö LuHon päivitys ja ylläpito

         Janne Ruokonen Tredu, kesto 1.4.2020-31.3.2021

  1. Kulotuskoulu -taitoa tulenkäyttöön metsissä

         Antti Heikkilä Suomen metsäkeskus, kesto 1.1.2020-31.12.2022

  1. Ilmastomme on tulevaisuutemme

         Mårten Lövdahl Suomen metsäkeskus, kesto 1.3.2020 – 28.02.2022

  1. Ilmastokestävä metsätalous -tietopaketin koostaminen metsäalan oppilaitosten opettajien käyttöön

         Kalle Vanhatalo, Tapio Palvelut Oy, kesto 1.4.2020 – 31.1.2021

      8. MTI-opetuksen kehittämishanke: yhteistyötä, työelämäläheisyyttä ja kansainvälisyyttä opetukseen

          Jarmo Mäkelä, Karelia-Ammattikorkeakoulu, 4.12.2020-31.12.2021

Näiden lisäksi Metsäopettajien akatemia sai 41 000 euroa. Metsäkoulutus ry tekee yhteistyötä Metsätehon kanssa. Hanketta hallinnoin Metsäteho.