Hankkeet

Metsäkoulutus ry:llä on kahdeksan koulutuksen kehittämishanketta vuonna 2019. Hankkeita on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Jokaisella hankkeella on oma vastuullinen johtaja ja organisaatio sekä hankeverkosto. Hankkeet tukevat Metsäkoulutus ry:n tavoitteita metsäalan koulutuksen kehittämiseen ja koulutuksen vetovoiman lisäämiseen liittyen.

Metsänhoidon kasvinsuojelututkinnon verkkokurssimateriaali
Ari Nieminen Tapio Palvelut Oy

Työssäoppimisen tarkistuslistan sähköistäminen
Tommi Tenhola Tapio Palvelut Oy

Suotiede – soiden käytön perusteet
Juhani Päivänen Helsingin yliopisto

Kuvallinen metsäsanasto maahanmuuttajaopiskelijoille
Timo Sadeoja Tampereen seudun ammattiopiston maahanmuuttajakoulutus

Metsäalan virtuaalikoulutuksen toteutus
Jani Holopainen Helsingin yliopiston Mixed Reality Hub

Metsätieteiden koulutuksen markkinoinnin kehittäminen
Markus Holopainen Helsingin yliopisto

Metsäalan dronekoulutuksen standardoiminen
Juho Niskala, opiskelija Helsingin yliopisto, Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst

Log Force ja Wood Force metsäalan oppimisympäristöiksi
Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja hankkeista: hankkeiden vastuulliset johtajat ja Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja