Päättyneet hankkeet

Log​ ​Force​ ​ja​ ​Wood​ ​Force​ ​metsäalan​ ​oppimisympäristöksi
Timo Leinonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullisen arvioinnin tulosten jalkauttaminen oppilaitoksiin
Eila Lautanen Työtehoseura

Kasvinsuojelututkinto sähköisesti
Ari Nieminen Tapio Silva Oy

Naisista voimaa metsäalalle -tutkimus
Niina Mäntyniemi Maaseutuammatti ry

Metsäalan sähköiset kurssi- ja tietokirjat kirjastoihin
Satu Rantala Metsäkustannus Oy

Metsäalan virtuaalikoulutuksen jalkauttaminen
Jani Holopainen Helsingin yliopisto

FORESTVISIT
Marjaana Suutarinen, Helsingin yliopiston koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Oy

Metsät kasvuun – metsäoppia digitaalisesti
Tarmo Vuorenmaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/Sedu

Metsä puhuu uusille osaajille – alueellisen markkinoinnin kehittäminen
Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry

Metsätalousinsinöörikoulutuksen uraseurantamittariston kehittäminen
Vastuullinen johtaja Eila Lautanen TTS Työtehoseura ry

Puunhankinnan oppimateriaalia – poistuman arviointi ja katkonnan ohjaus
Jukka Tohu TAMK

Sujuvasti metsätalousinsinööristä maisteriksi
Jarmo Mäkelä Karelia ammattikorkeakoulu

Metsä puhuu – alueellisen markkinoinnin kehittäminen
Niina Mäntyniemi Maaseutuammattiin ry

Openbio: Digitaalisen biotalous oppimisympäristön kehittäminen perustuen rajoja ylittävien osaamisverkostojen tutkimukseen ja osaamiseen
Sari Pitkänen Itä-Suomen yliopisto

Metsätalousinsinöörin uraseurantamittariston kehittäminen
Eila Lautanen Työtehoseura

Avoimet verkkokurssit (MOOC) metsä- ja biotaloudessa: Digitalisaation mahdollisuudet koulutuksessa ja opiskelijamarkkinoinnissa

Mika Rekola Helsingin yliopisto